پیگیری سفارشات در چیوو از طریق پنل کاربری صورت می‌گیرد به این صورت که در قسمت سفارشات، محصول مورد نظر را انتخاب و باتوجه به برچسب ها 4حالت کلی وجود دارد :

در ابتدا برای سفارش هایی که در حال ارسال به انبار چیوو هستند وضعیت {درحال انجام} نشان داده میشود.
برای سفارش هایی که به انبار چیوو رسیده اند و در حال بسته بندی برای ارسال هستند وضعیت {در انتظار بررسی} نشان داده می‌شود.
برای سفارش هایی که از انبار چیوو خارج و برای شما ارسال شده اند وضعیت {تکمیل شده} نشان داده می‌شود.
برای سفارش هایی که از سمت تامین کنندگان تامین نشده اند وضعیت {لغو شده} نشان داده می‌شود و مبلغ سفارش تا 72 ساعت بعد به حساب مبدا عودت داده می‌شود.

در صورتی که بسته سفارشی شما در وضعیت {تکمیل شده} به مدت 72 ساعت کاری باقی بماند اما بسته به دست شما نرسیده باشد شما می‌توانید از طریق کد پیگیری سفارشی که در زمان ثبت سفارش برای شما ارسال می‌گردد با شماره 02128424594 تماس حاصل فرمایید.